Interna utbildningar

Ledarskap

Att motivera förändring.                                               1-dags internutbildning.

Bibehåll uppnådda resultat.                                         1-dags internutbildning.
Förändringsledning, coachning och feedback.          1-dags internutbildning.
Förhandlingsteknik.                                                      1-dags internutbildning.
Framgångsrik styrning och uppföljning.                      1-dags internutbildning.
LAS.                                                                               1-dags internutbildning.
Produktionsanpassad organisation.                            1-dags internutbildning.


Lean Produktion

Designa Lean produktion.                                              1-dags internutbildning
Designa microtransformation.                                        1-dags internutbildning
Diagnos av flöde.                                                            1-dags internutbildning
Introduktion till Lean.                                                      1-dags internutbildning
Introduktion till Six-Sigma.                                              1-dags internutbildning
Introduktion till TPM.                                                       1-dags internutbildning
Kvalitetssystem och Jidoka.                                           1-dags internutbildning
Praktisk problemlösning.                                                1-dags internutbildning
Produktion i flöde.                                                           1-dags internutbildning
Produktionsanpassad organisation.                               1-dags internutbildning
Takttid och balansering.                                                  1-dags internutbildning