BCN Företagskonsult AB är ett familjeföretag som drivs av äkta makar Carina och Branko Nikolic. 

Vi erbjuder interimslösning vid arbetstoppar, hastigt uppkomna personalförändringar, föräldraledighet, långtidssjukfrånvaro eller tillfällig hjälp innan rekryteringen är klar.

Vår affärsidé är att under perioder avlasta  företag och organisationer inom den privata och offentliga sektorn, genom att erbjuda våra tjänster i form av verifierad chef och förändringsledare, som tillämpar sina erfarenheter och adderar värdet i er organisation (Branko)  eller en kompetent, handlingskraftig och förändringsvan medicinsk sekreterare med gedigen erfarenhet (Carina).